Správa věcných břemen vedení a majetku v systému Smallworld

By 18 prosince, 201422 ledna, 2015Služby, Smallworld

Na konci roku 2012, na základě požadavků od zákazníků, Globema vyvinula jednoduchý modul pro správu věcných břemen vedení. Funkční rozsah tohoto modulu se během let rozvíjel a nyní se jedná o velmi pokročilý nástroj. Dnes náš produkt splňuje požadavky utilitních společností, které potřebují komplexní nástroj pro správu nemovitostí, které se nacházejí poblíž přenosové nebo distribuční sítě.

Hlavní úkoly, které aplikace podporuje

Hlavní funkcionalita tohoto vylepšení pro Smallworld je registrace a katalogizace žádostí týkajících se majetkových nároků a odškodnění.

1. Podpora životního cyklu případu

 • Správa stavu případu
 • Propojení případu s nemovitostí a / nebo objektu na síti – toto umožňuje lokalizaci příslušné oblasti na mapě
 • Registrace pohledávek vyplívajících z požadavku
 • Registrace lidí zapojených do případu (žadatel, zmocněnec) a souvisejících událostí (geodeti, notáři)
 • Možnost připojit skenované dokumenty k případu
 • Kompletní záznam dokumentace případu umožňuje registrovat události a k nim připojené dokumenty, např.: smlouvy, správní rozhodnutí, rozsudky, notářské zápisy, atd.
 • Možnost exportovat kompletní sadu souborů (formát XLSX) s přílohami a tak je předat osobě, která není uživatelem systému

2. Správa nákladů

 • Registrace závazků spojených s případem
 • Registrace poplatků souvisejících s případem (notářské poplatky, zeměměřičské poplatky, soudní poplatky)
 • Registrace náhrad s pravidly a platebních podmínek
 • Registrace množství pohledávek věcných břemen vedení
 • Odhad hodnoty zřízení věcného břemene vedení, který je založen na průměrné lokální ceně 1 m2 věcného břemene vedení

3. Správa věcných břemen

 • Schopnost vytvářet detailní evidence věcných břemen, včetně věcných břemen vedení, pro každou nemovitost
 • Automatické vyhledávání objektů na síti (sekce, komory, trafostanice, stožáry, úseky potrubí a spojky), které se nacházejí na hranici vybrané nemovitosti
 • Podpora pro automatické vymezení servisní oblasti okolo vedení – identifikace přesné polohy a výpočet plochy
 • Hromadné vymezení servisní oblasti pro větší území, které umožňuje určit odhad celkové plochy a přibližné náklady na zřízení titulů
 • Katalogizace stavů objektu, které jsou založeny na vypořádání věcného břemene. Různé stavy je možné vizualizovat na mapě a je také dostupný filtr nemovitostí
 • Filtrování seznamu nemovitostí bez věcných břemen vedení, které obsahují části sítě pro modernizaci nebo části plánovaného rozšíření sítě

Obr.1 Automatické vyhledávání částí sítě uvnitř hranic parcely

222243535235

Obr. 2 Vymezené Servisní oblasti v závislosti na průměru úseku potrubí

3335345346346

Případová studie

66637373636346

Reference

Toto řešení již používají v:

 • MPEC Kraków,
 • LPEC Lublin,
 • MPEC Białystok,
 • PGE Dystrybucja Łódź,
 • PERN,
 • *WPEC Legnica,
 • *Dalkia Łódź a Poznań.

*právě probíhá implementace

Pokud máte zájem o více informací, můžete nás kontaktovat přímo:
Štěpán Kaiser, mobil: +420 720 733 874