Schémata FTTx sítě v ONA a Trasy služeb FTTH v PRM

By 10 října, 201422 ledna, 2015Telekomunikace

Modelovací nástroj optických zařízení pro Smallworld PNI

Smallworld Physical Network Inventory [PNI] byl rozšířen o pokročilý nástroj pro modelování optických sítí. Uživatel PNI může nyní mnohem detailněji definovat:

  • Optické splittery
  • slučovače
  • multiplexery
  • útlumové články
  • zesilovače

Pro každý optický port lze nyní definovat vlnovou délku signálu a další optické parametry. Optická zařízení mohou být umístěna do racků (např.: RME) a také do šachet, spojek nebo skříní.

Nové funkce ve Physical Route Manager [PRM] a Optical Network Atlas [ONA]

PRM a ONA – aplikace vyvinuté společností Globema, které rozšiřují základní funkcionalitu systému Smallworld – využijte dodatečné funkce a umožněte uživatelům:

  • Vytvářet kompletní zákaznické servisní trasy v FTTX sítích (PRM)
  • Vytvářet WDM sekce s kompletními informacemi o vlnové délce a kapacitě (PRM)
  • Vytvářet komplexní schémata FTTx sítí (ONA)
  • Zobrazovat zařízení a sekce WDM v ONA

 

Schémata FTTx sítí v Optical Network Atlas

Optical Network Atlas je modul, který rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld Physical Network Inventory o automatické generování schémat optických tras. Tento modul automaticky generuje snadno čitelnou dokumentaci všech prvků optické sítě, která je potřebná při rozšiřování sítě a její údržbě. Tato dokumentace může být jednoduše vytištěna a může sloužit jako papírová dokumentace. Schémata jsou generována pomocí dynamického trasování optických cest, které začínají v určeném místě nebo v optické spojce a dále používají vybrané optické kabely / vlákna nebo ODF stojany / porty. V průběhu procesu generování dokumentace jsou všechny její části rozděleny do jednotlivých stránek, což systému umožňuje prezentovat stejné výsledky pomocí různých výstupů (aplikace Smallworld, tištěná dokumentace, PDF).

Trasy služeb FTTH ve Physical Route Manager

Physical Route Manager (PRM) je rozšíření pro systém Physical Network Inventory (PNI). PRM umožňuje seskupovat libovolné množství fyzických zdrojů do jednoduše přístupných entit – Tras. Trasa se skládá z mnoha prvků (vlákna, porty, optické spojky, atd.). Trasy usnadňují modelování využití fyzických zdrojů pro přenosové služby a pronájem optických párů.

PRM podporuje klíčové podnikové procesy: plánování rozvoje sítě, připojování nových zákazníků k síti, správu výpadků a údržbu sítě