Globema a AGH podepsali rámcovou dohodu o spolupráci

By 18 prosince, 201428 dubna, 2015Energetika, Smart Grid, Wydarzenia

Úspěch inovací většinou závisí na kvalitě vztahů mezi vědeckým a komerčním sektorem. Globema podepsala rámcovou dohodu o spolupráci s AGH, která cílí na spolupráci na řešeních SmartGrid.

O AGH – University of Science and Technology

AGH University of Science and Technology byla založená v Krakově 20.října 1919. Byla založena po dlouhotrvajícím úsilí, které trvalo od roku 1782, kdy byla založena Ore Commission, a pokračuje v tradici Báňské Akademie v Kielce (1816 – 1827), kterou založil Stanisław Staszic. Již od založení je tato univerzita silně spjata s mnoha subjekty národní ekonomiky a s lokálními subjekty. A díky tomu realizuje své poslání sloužit polské ekonomice a působit jako poradce pro národní a lokální společnosti.

AGH je v mezinárodní vědecké komunitě dobře známa. Provádí výzkum a vyučuje v mnoha oblastech vědy, které jsou nezbytné pro vývoj velmi širokého spektra aplikovaných věd. Univerzita podporuje všechny akce, jejichž cílem je vytvořit silné, multidisciplinární výzkumné týmy. Universita slouží vědě a rozvoji průmyslu prostřednictvím vzdělávání studentů, rozvojem akademických pracovníků, výzkumem a vývojem.

Rámec spolupráce společnosti Globema a AGH

Globema a AGH prohlásili, že budou spolupracovat v oblasti inovativních IT řešení, jako jsou například:

 • Inteligentní energetické sítě (Smart Grids)
 • Správa nových generací telekomunikačních sítí
 • Inteligentní správa městské infrastruktury (Smart Cities)
 • Inovativní IT technologie, jako je Cloud Computing a Big Data
 • Moderní databázové systémy a uložiště dat
 • Technologie lokalizace objektů v reálném čase

Smlouva mezi společností Globema a AGH zahrnuje:

 • Realizaci společných projektů výzkumu a vývoje
 • Kolektivní pořádání seminářů, konferencí a setkání s odborníky za účelem nalezení projektů, které mohou být realizovány společně
 • Vzájemná prezentace a propagace úspěchů
 • Spolupráce v oblasti zaměstnávání absolventů a zlepšování vzdělávacího procesu na univerzitě
 • Sdílení zkušeností v oblasti správy znalostí se zvláštním zaměřením na komercializaci výsledků společných projektů

 Výzkum a vývoj ve společnosti Globema

Globema aktivně vede výzkumné projekty a jejich výsledky následně implementuje po celém světě. Globema Polsko je původně registrovaná jako Výzkumná a Vývojová Organizace. V Polsku je jen 24 soukromých společností, které mají tento status. Společnost vlastní dvě vývojová centra, ve Varšavě a v Lodži. Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj. Globema spolupracuje s předními polskými univerzitami a výzkumnými zařízeními