Globema bude aktualizovat systém Smallworld EL.GIS v RWE Stoen

By 6 února, 20166 dubna, 2016Energetika, Služby, Smallworld, Smart Grid

Globema doručí licence na systém Smallworld a aktualizuje EL.GIS (systém pro evidenci sítě) v RWE Stoen. V první fázi se bude Globema starat o migraci dat ze Smallworldu verze 3.1 do verze 4.3. Toto řešení bude využívat více než 350 uživatelů.

Logo

O RWE Stoen

RWE Stoen provozuje elektrickou distribuční síť ve Varšavě. Tato společnost poskytuje elektrickou energii 964 000 zákazníků ve Varšavě a okolí.

Elektrická síť RWE

Jelikož se Varšava stále rozšiřuje, i síť RWE Stoen stále roste a vylepšuje se. Momentálně se síť skládá z:

  • Elektrické vedení:

220 kV vedení (VVN)
– nadzemní: 8 km
110 kV vedení (VN)
– nadzemní: 386 km
– podzemní: 92 km
15 kV vedení (VN)
– nadzemní: 294 km
– podzemní: 6998 km
0,4 kV vedení (NN)
– nadzemní: 1334 km (bez servisních vedení)
– podzemní: 5324 km (bez servisních vedení)

  • Transformátory regulující napětí:

220 kV: 1
110 kV: 38
15 kV: 6176

Rozsah projektu

Před samotnou implementací bude muset Globema provést rozsáhlé analýzy podnikových procesů RWE, které jsou podporovány tímto systémem. Cílem těchto analýz je zefektivnění aktualizace systému, kustomizace a implementace vylepšených funkcí.

Globema doručí také licence na Smallworld Core, Network Viewer, Smallworld GeoSpatial Analysis (řešení business intelligence) a Smallworld GeoSpatial Server (platforma pro integraci systému Smallworld do prostředí SOA).

Implementace se bude skládat ze 7 fází. Během poslední fáze budou probíhat specializovaná školení (pro inženýry, IT specialisty a business konzultanty). Řešení bude doručeno včetně technické podpory.

El.GIS – správa elektrické sítě

Systém EL.GIS byl vyvinut společností Globema a je založen na platformě GE Smallworld. Podporuje klíčové podnikové procesy DNO (Distribution Network Operators) a DSO (Distribution System Operators), jako je plánování a výstavba nových sítí, vývoj, údržba, správa výpadků nebo řešení nečekaných situací. EL.GIS také pomáhá redukovat náklady na údržbu a zvyšovat všeobecnou efektivitu sítě.

9-2014-12-30-mock

VÍCE INFORMACÍ O EL.GIS