JAKÉ PROBLÉMY MŮŽE VYŘEŠIT INTEGRACE DAT?

By 15 ledna, 2020FME
23-2020-01-07-9-2019-12-13-Projekt-bez-tytułu-29

Integrace dat Vám umožňuje kombinovat data uložená v různých formátech, která pocházejí z různých zdrojů a ukládat je na jednom místě. V konečném důsledku a možná nejdůležitějším cílem integrace dat je generování cenných a užitečných informací, které jsou pro mnohé společnosti prospěšné při řešení problémů a při rozhodování.

Sběr dat na jednom konkrétním místě však nestojí za moc. Je nezbytné, aby byla neustále k dispozici těm, kteří je potřebují používat, aby mohl být plně využit jejich potenciál. Díky integraci dat je možné použít informace, které by jinak byly skryté. To může pomoci zlepšit komunikaci mezi jednotlivými odděleními společnosti, ale také poskytnout lepší služby zákazníkům, zlepšit provoz společnosti nebo zefektivnit obchodní rozhodování.

Představujeme několik problémů, které lze vyřešit integrací dat ve Vaší společnosti. Mějte prosím na paměti, že se jedná pouze o příklady a problémů, které je možné vyřešit integrací dat, je mnohem více:

Tato technologie je stále populárnější. Umožní Vám pracovat s velkým množstvím dat. Správa obrovského množství různých dat je však spojena s obtížemi a problémy. Integrace všech rozptýlených a skrytých dat ve společnosti Vám pomůže porozumět jim. Nezáleží na tom, zda jsou data generována interně nebo shromažďována z externích zdrojů.
Odkazujeme na různé datové sklady, které ukládají data na konkrétních místech. V této technologii je problém způsoben staršími a někdy nefunkčními systémy. Propojení dat pomůže získat data ze starších systémů, které se již používají, a integrovat je do nových, vyvíjejících se systémů.
Vytvářením jednoho konzistentního zdroje dat a kombinováním dat z více míst, budou mít všichni uživatelé ve Vaší společnosti přístup k datům a informacím kdykoli bez potřeby dotazů. Díky tomu získáte širší přístup k Vašim datům a snížíte riziko chybné replikace.
Běžným problémem s použitím různých systémů ke sběru dat nebo s mnoha lidmi, kteří data sbírají, jsou problémy s ontologií. To znamená mít více typů dat, které popisují stejnou věc, ale jsou uspořádány odlišně. Příkladem může být způsob uložení dat („DD / MM / RRRR“, „MM / DD / RRRR“, „Den měsíce, rok“ atd.). Odstraněním variant a vytvořením strukturovaného datového skladu budete moci snáze najít svá data a analyzovat vzorce.

Řešení výše uvedených problémů šetří čas i peníze. Integrace dat však také umožňuje spravovat data a jednotlivé části Vašich řídicích procesů. Níže uvádíme několik metod správy dat, kde je integrace skutečně užitečná.

Tento termín popisuje proces aplikace technologie pro analýzu obchodních dat za účelem lepšího rozhodování. Před správným obchodním rozhodnutím je nezbytné, aby byla k dispozici organizovaná a vyčištěná data připravená k analýze.
Je nesmírně důležité, aby ti, kdo rozhodují, rozuměli všem nezbytným informacím, které umožní správný rozvoj organizace. Pokud data nejsou strukturována nebo je k nim obtížný přístup, není možné učinit správná rozhodnutí a určit, jaké kroky je třeba podniknout.
Díky strukturované kombinaci a správě informací o zákaznících jsou společnosti schopny poskytovat lepší služby zákazníkům. Integrace zákaznických dat Vám umožní vytvořit efektivnější systém řízení, který zaměstnancům umožní snadný přístup a vyhledávání zákaznických dat v případě potřeby.
Umožňuje uživatelům přistupovat k datům, manipulovat s nimi a dotazovat je, aniž by museli přistupovat ke skutečnému umístění úložiště. V případě virtualizace dat je klíčem ke správné údržbě dat řádně vytvořená struktura back office. To umožňuje nejvýhodnější fungování front-end aplikací a samoobslužných řešení.
9-2018-10-11-FME_with_Transparency_RGB

Pokud se každodenně trápíte s narůstajícím počtem nesetříděných dat, měli byste použít některý z konceptů navrhovaných výše.

Kontaktujte nás

Naši experti Vám pomohou vybrat to nejlepší řešení, na míru Vašim potřebám.