„Inteligentní poloostrov“ – snížení energetických ztrát až o 13% na poloostrově Hel

By 18 prosince, 201422 ledna, 2015Energetika, Smart Grid

V druhé fázi pilotního projektu “Inteligentní poloostrov” Globema spolupracovala s Energa Operator S.A. (EOP) na vylepšení modelu sítí nízkého a vysokého napětí. Výzkum probíhal ve vybrané testovací oblasti na poloostrově Hel. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení efektivity distribuční sítě pomocí technologických výpočtů. Pro testování a pozorování rozdílů mezi normální sítí a sítí modifikovanou pomocí systému ELGrid byla vybrána energetická síť v oblasti Jastarnia. Testovací oblast zahrnovala 17 trafostanic, které zásobují 1 500 zákazníků. Ztráty byly v této oblasti sníženy o 9 až 13 procent.

Pilotní projekt “Inteligentní poloostrov” ve společnosti Energa Operator S.A. měl ověřit základní komponenty řešení Smart Grid, jako jsou AMI, automatizace FDIR a optimalizace konfigurace sítě. Vše bylo cíleno na na snížení energetických ztrát.

Analýza toku energie a optimalizace spojů byla přidělena Globemě. Optimalizace spojů je velmi důležitá, protože může vést ke snížení energetických ztrát při nulových investicích. Druhá fáze projektu se vztahovala na území, které bylo z 90% pokryto systémem AMI.

Globema optimalizovala konfiguraci sítě a úrovně napětí a navrhla nové polohy přepínačů. Kromě údajů poskytovaných systémem AMI byly do výpočtů toku energie, které byly provedeny v systému Globema ELGrid, zahrnuty i data o spotřebě energie veřejným osvětlením, data o zákaznících bez AMI a informace o sezónních zákaznících.

Jako testovací období bylo vybráno období prázdnin, protože v tomto období je největší spotřeba energie a tudíž se hodí pro provádění porovnání. Přepnutí se provedla 31. června a 1. srpna a červenec byl vybrán jako referenční měsíc. Pro účely analýz bylo z každého měsíce vybráno 10 denní testovací období s velmi podobnou spotřebou energie. Úpravy konfigurace elektrické sítě vedly ke snížení celkových ztrát o 1,5%, což je velmi slibný výsledek. Výzkum potvrdil předpokládanou možnost snížení energetických ztrát, což vedlo ke zvýšení efektivity celé sítě a snížení nákladů na distribuci elektrické energie.

Obr 1. Elektrická síť ve městě Jastarnia

22413515135415

O systému ELGrid

ELGrid je expertní systém, který optimalizuje celou elektrickou síť a podporuje plánování investic. Toto řešení také předpovídá poptávku po elektřině a produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dále ELGrid pomáhá optimalizovat strategii pro uchovávání energie. Analytické algoritmy a základní energetické výpočty (tok energie, odhad špičky, atd.) jsou založeny na metodách umělé inteligence a prostorových analýzách. Řešení je primárně navrženo pro Operátory distribuční sítě – Distribution System Operators (DSO).

Systém ELGrid používá rozhraní pro výměnu dat, které je kompatibilní se standardy CIM, což dává výpočetním modulům přístup k širokému spektru informací (např.: GIS, účetnictví, AMR, SCADA, atd.). Aplikace používá nejnovější verzi databáze Oracle 11g, která je velmi efektivní a bezpečná. Architektura systému ELGrid zajišťuje vysokou škálovatelnost.

přečíst si více o systému ELGRID