Projekt iSKOL pro metropolitní bezpečnost

By 27 srpna, 201223 ledna, 2015Energetika, R & D, Smart Grid

Globema ve spolupráci s EC Electronics a „Procesy Inwestycyjne“ (Investment Processes) vyvinula systém iSKOL pro sledování sítí velmi vysokého napětí (VVN). Řešení je navrženo pro distributory elektrické energie, kteří vlastní nadzemní vedení. Jeho hlavním účelem je informovat o potenciálně nebezpečných situacích na síti a vylepšit řízení toku energie v reálném čase. Právě probíhají tři pilotní implementace:

Metropolitní energetická bezpečnost

Proměnlivé povětrnostní podmínky jsou důležitým rizikovým faktorem pro přenos a distribuci elektrické energie. Mrazivé zimní počasí může přinést námrazu na VVN. Vysoké teploty a rostoucí spotřeba elektrické energie pro klimatizace zapříčiňují nebezpečná přetížení sítí v letních měsících. Z těchto důvodů by distributoři elektrické energie měli vložit více úsilí do zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny a zabezpečení velkých měst.

iSKOL

Systém iSKOL je komplexní řešení: senzory jsou umístěny na vedení a na základních stanicích. Senzory sbírají mechanické parametry (úhel průvěsu), teplotu vedení VVN a povětrnostní podmínky. Základní stanice posílá informace ze senzorů a meteorologických stanic pomocí GPRS/GSM na server. Data jsou na serveru uložena a zpracována. Výsledkem těchto výpočtů jsou informace o průvěsu a dodatečném zatížení (kvůli ledu). Koncoví uživatelé pracují s aplikací, která jim poskytuje nástroje pro vizualizaci a analyzování dat. V aplikaci je možné provádět simulace hypotetických podmínek.

Více informací o systému iSKOL

Výhody pro operátory sítě:

  • Zvýšená bezpečnost přenosu elektrické energie: iSKOL podává informace o stavu vedení v reálném čase, varuje při námraze a poukazuje na kritické průvěsy
  • Další přínosy: iSKOL umožňuje zvýšit zatížení sítě bez riskování překročení kritických parametrů: aktuální teplota a průvěs
  • Efektivní správa sítě: iSKOL identifikuje kritická místa na síti, pomáhá při plánování oprav a výstavby nových částí sítě
  • Důležitý prvek inteligentní sítě: – iSKOL perfektně odpovídá myšlence inteligentních sítí, obzvláště proto že umožňuje i sledování připojených obnovitelných zdrojů energie
  • Otevřená architektura IT systému: iSKOL lze snadno propojit s GIS a SCADA
  • Pokročilý systém předpovědí: iSKOL poskytuje předpoklad maximálního zatížení na několik dní dopředu na základě předpovědi počasí