Modelování distribuční sítě dálkového vytápění ve Smallworldu

By 28 listopadu, 20158 ledna, 2016Dálkové vytápění

Globema implementovala DH.GIS v ECO Group. DH.GIS je systém založený na Smallworldu navržený pro modelování a správu distribuční sítě dálkového vytápění. ECO (Energetyka Cieplna Opolszczyzny) je jeden z největší polských poskytovatelů dálkového vytápění. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zefektivnit a optimalizovat správu distribuční sítě, která zásobuje teplem několik měst.

O ECO Group

ECO Group vznikla v roce 1998 jako lokální poskytovatel dálkového vytápění. Dnes, díky několika úspěšným akvizicím, poskytuje své služby téměř v půlce Polska a do budoucna plánují svou síť ještě rozšiřovat.

Primárním úkolem ECO Group je výroba, distribuce a prodej tepla a elektrické energie. ECO Serwis se stará o dohled, opravy a plánování rozvoje sítě, stanic a zdrojů. ECO Logistyka obchoduje s teplem, zásobuje uhlím celou ECE Group a provozuje specializované služby jako Environmental Protection Laboratory.

Více informací o ECO Group naleznete zde: http://www.ecosa.pl/en/

Harmonogram a rozsah projektu

Během první fáze Globema doručila standardní řešení a související licence. Dále proběhla migrace dat z digitálních zdrojů. Do systému byly nahrány tepelné uzly, zdroje, linie, atd.. Během migrace dat, konzultanti Globemy & ECO prováděli technické a obchodní analýzy, které byly zaměřené na specifické metody integrace a toky mezi komponenty DH.GIS, ERP systémy a dalšími interními nástroji. Kromě jádra DH.GIS byly implementovány následující moduly:

 • DH.GIS Dispatcher
 • DH.GIS Outages
 • DH.GIS Alarm network
 • DH.GIS Calculations

Projekt byl zakončen profesionálním školením následovaným spuštěním systému. Během roku 2016 ECO plánuje rozšířit DH.GIS a investovat do dalších modulů.

Výsledky implementace

Hlavním výsledkem implementace je zisk centrální platformy s jednotnou databází pro správu sítě dálkového vytápění pro celou skupinu ECO. Další výsledky implementace jsou:

 • možnost poskytování srozumitelných reportů a snadný přístup k datům
 • zefektivnění připojování nových zákazníků
 • podpora dispečinku
 • optimální (přesná) regulace sítě

Vybrané benefity pro ECO

 • Menší ztráty, méně odpojených zákazníků
 • Redukce návštěv terénu spojených s údržbou (snížení nákladů s tím spojených)
 • Zrychlení přístupu k dokumentaci
 • Zvýšení zisků díky zrychlení navrhování nové výstavby
 • Přesnější rozhodování při nových investicích
 • Rychlejší nalezení místa poruchy
Řešení pro dálkové vytápění

DH.GIS

DH.GIS (District Heating Geographic Information System) je systém založený na platformě Smallworld, který je navržen pro společnosti poskytující dálkové vytápění. Prostředí GE Smallworld, obohacené o moduly vyvinuté Globemou, poskytuje výkonný systém pro rychlý a pohodlný přístup k datům, reportování, tvoření statistik, plánování investic a správu zdrojů.

dh2

DH.GIS podporuje následující procesy:

 • denní práci dispečerů
 • správu výpadků
 • správu síťových zařízení
 • plánování investic
 • služby zákazníkům.
Dozvědět se více DH.GIS v akci