Nová verze systému pro evidenci sítě NetStork

By 15 února, 201616 února, 2016Mobilni, Telekomunikace

Nová verze aplikace NetStork, která slouží k evidenci telekomunikačních sítí, je nyní k dispozici. NetStork 6.0 přináší řadu nových funkcí.

logo_33

Podpora pro Ethernet

V aplikaci je nyní možné evidovat různé typy IP zařízení (routery, switche, atd.). Tato zařízení se přidávají z ODF stojanu pomocí funkce Přidat: IP Device. Editor nabízí následující atributy::

  • Označení
  • Výška
  • Porty – seznam názvů nebo čísel portů
  • Specifikace IP zařízení – jakýkoliv typ předem definovaný uživatelem

1

IP zařízení mohou obsahovat karty. Je tedy možné modelovat dvouúrovňovou strukturu: Zařízení -> Karta. Karta má podobnou sadu atributů, jako IP zařízení.

Nová verze umožňuje modelovat karty pro bezdrátová zařízení IDU.

V nové verzi již není třeba zadávat názvy portů ručně. Stačí jen napsat např.: „1-24“ a NetStork automaticky vygeneruje 24 portů s čísly 1 až 24. Je možné definovat porty stejně jako dříve – smíšeným způsobem. Na příklad zápis „1-4, a, b“ vytvoří 6 nových portů označených 1, 2, 3, 4, a, b.

Projektování sítě

Aby bylo možné využít aplikaci NetStork k návrhu sítě, přidali jsme řadu vylepšení:

  • Nový režim tvorby úloh – bez blokování záznamů v databázi
  • Možnost změny umístění úlohy
  • Kótování úseků podzemních a nadzemních tras
  • Zvýrazňování objektů na mapě

Zobrazení struktury optických kabelů

Optické kabely jsou nyní zobrazovány společně s jejich kompletní strukturou – trubky, mikrotrubičky a vlákna. Je-li k nějakému vláknu přiřazen „vztah vláken“, je ve stromové struktuře zobrazen také. Nyní je mnohem jednodušší prozkoumávat jednotlivá vlákna a analyzovat obsazenost kabelů.

2

Schematické zobrazení kabelů na mapě

Do aplikace byla přidána možnost zobrazovat geometrii vnitřků tras na mapě. Objekty jako kabely, optické spojky, atd. mohou být zobrazeny přímo na mapě – síť je na mapě přehlednější a tiskové výstupy jsou efektivnější.

4

Nástroj pro výpočet délek tras

Do NetStorku 6.0 byl přidán nástroj, který počítá délku jednotlivých úseků tras. Tato funkce vám umožní rychle vypočítat délku trasy mezi dvěma různými body v síti. Trasu vytváří uživatel, který se v každém rozvětvení rozhodne, kudy trasa povede

5

Report o propojení vláken

Spojení vláken v optické spojce / ODF Stojanu je možné exportovat ve formátu CSV. Tato operace může být provedena pro jeden vybraný objekt nebo pro celou síť.

Více o NetStork 6.0

O aplikaci NetStork

Aplikace NetStork slouží k inventarizaci telekomunikačních sítí a zákresu sítí metalických, optických a FTTH. Stejně tak ukládá i informace o prvcích infrastruktury. Tento nástroj slouží ke sběru informací o sítích přímo v terénu (aplikace funguje i na tabletech) i k práci v kanceláři. Shromažďovaná data se ukládají do centrální relační databáze, nebo v případě, že je aplikace používána v terénu, se data ukládají do souboru XML.

Dozvědět se více Demo