Nový projekt financovaný z programu Horizon 2020

By 2 ledna, 20176 ledna, 2017Uncategorized

S potěšením vám oznamujeme, že projekt ‘The Tool Supporting (r)Evolution In Forecasting and Optimizing Power Distribution Networks — ElGrid’ obdržel finanční prostředky z výzkumného a inovativního programu Evropské Unie Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 744347.