Podniková řešení


Věděli jste, že více než 80%, se kterými denně pracujeme, obsahuje informaci o poloze? Globema poskytuje inteligentní lokalizační systémy, které slouží k provádění podnikových analýz, automatizovanému geomarketingu, správě pracovních sil a podpoře prodeje. Díky našim systémům se mohou organizace lépe rozhodovat, protože jim umožňujeme propojit geografická data a data obsahující informace o poloze s Business Intelligence, OSS a CRM aplikacemi.