Premiéra modulů pro Smallworld PNI 5.0

By 21 března, 2016Služby, Smallworld, Telekomunikace

Globema vydala nové verze modulů pro Smallworld Physical Network Inventory (PNI). Všechny nové verze jsou kompatibilní se Smallworldem 5.0.

O Smallworldu 5.0

GE Smallworld 5 přešel na Javu, což znamená velké navýšení výkonu. Existující aplikace napsaná v jazyku Magik  je spouštěna na virtuálním stroji Java. Z toho plyne, že existující aplikace zákazníků fungují bez přepisování celé aplikace do jazyku Java – tímto jsou zachovány všechny investice zákazníků a je zajištěn jednoduchý přechod na Smallworld 5. Zároveň je však možné využívat aplikace napsané přímo v Javě. To vše znamená, že po přechodu na Smallworld 5 bude stejný kód běžet v Javě.

2223234234234

Díky přechodu na Javu je společnost GE schopna používat největší světový softwarový ekosystém, z čehož plyne snížení nákladů pro zákazníky Smallworld (dostupnost rozsáhlých zdrojů, velké množství existujících knihoven a jednoduchá integrace na další klíčové podnikové systémy). Telekomunikační operátoři a utilitní společnosti tak mohou lépe spravovat jejich sítě – přístup ke geoprostorovým datům je mnohem jednodušší a podporuje efektivní plánování, návrh, výstavbu a práce spojené s údržbou sítě.

Chcete se dozvědět více o Smallworld 5? Kontaktujte nás

Moduly Globemy pro PNI 5.0

Physical Route Manager – umožňuje seskupovat libovolné množství fyzických zdrojů do jednoduše přístupných entit – Tras. Trasa se skládá z mnoha prvků (vlákna, porty, optické spojky, atd.). Trasy usnadňují modelování využití fyzických zdrojů.

1122131231234

Vybrané benefity:

Zvýšení produktivity a snížení počtu chyb:

 • Bohatá grafická reprezentace návrhů
 • Vysoce optimalizované trasování
 • Automatická tvorba tras na základě existujících spojení

 Jednodušší správa výpadků:

 • Okamžitá informace o problémech, které výpadek způsobil

Rychlejší zavádění novinek:

 • Automatická tvorba poznámek pro terénní techniky
 • On-the-fly přístup k informacím o obsazenosti zdrojů v PNI

Snížení nákladů na udržování sítě v PNI aktuální:

 • Automatická tvorba propojení v PNI při aktivaci
 • Ochrana před náhodným poškozením dat

Optical Network Atlas – modul, který rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld Physical Network Inventory o automatické generování schémat optických tras. Tento modul automaticky generuje snadno čitelnou dokumentaci všech prvků optické sítě, která je potřebná při rozšiřování sítě a její údržbě. Tato dokumentace může být jednoduše vytištěna a může sloužit jako papírová dokumentace. Schémata jsou generována pomocí dynamického trasování optických cest, které začínají v určeném místě nebo v optické spojce a dále používají vybrané optické kabely / vlákna nebo ODF stojany / porty. V průběhu procesu generování dokumentace jsou všechny její části rozděleny do jednotlivých stránek, což systému umožňuje prezentovat stejné výsledky pomocí různých výstupů (aplikace Smallworld, tištěná dokumentace, PDF).

Vybrané benefity:

 • Rychlé a efektivní generování diagramů, které vycházejí z aktuálních a přesných dat
 • Zkrácení času potřebného k vytištění dokumentace a sdílení schémat
 • Zvýšení produktivity zaměstnanců v terénu

Cable TV Design  modul, který usnadňuje navrhování HFC sítí. Řešení společnosti Globema umožňuje kompletní navržení HFC sítě uvnitř prostředí Smallworld. Modul CaTV Design poskytuje údaje o síle RF signálu, zkreslení, hladině šumu a další informace v jakémkoli místě na síti. Další nástroje, jako je automatická konfigurace zesilovače, vyhledání nezapojených aktivních prvků a hledání zkratek, výrazně urychlují chod celé sítě.

Vybrané benefity:

 • Grafický návrh – síť je okamžitě viditelná v prostředí Smallworld
 • Automatické výpočty pro HFC síť urychlují celý proces navrhování
 • Návrh uvnitř PNI – není nutné pořizovat externí řešení a následně přenášet návrhy z jednoho systému do druhého