22-2020-10-05-geotask planner portal

GeoTask Planner Portal

Automatizované plánování doručovacích tras

optimalizace tras

GeoTask Planner

Optimalizace tras a plánování práce

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps