GLOBIQ

Rozpoznávání hlasu a obrazu pomáhá při sběru dat

22-2018-09-11-esrs

ESRS

Inteligentní systém pro rekonfiguraci sítě NN

9-2019-05-30-soral

SORAL

Systém pro sledování stavu a hodnocení rizika poruchy kabelových vedení VN

ELGrid 2020

(R)evoluce v předpovídání a optimalizaci energetických a distribučních sítí

PROGO

předpověď produkce pro obnovitelné zdroje energie (OZE) dle oblastí

DH.GIS

Správa sítě dálkového vytápění

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN