Rozšíření PRM & ONA pro Network Inventory Gateway

By 12 září, 2016Smallworld, Telekomunikace

Smallworld Network Inventory Gateway umožňuje přistupovat k datům Physical Network Inventory (PNI) prostřednictvím webového prohlížeče. Globema pro Network Inventory Gateway vyvinula rozšíření, které umožňuje používat Physical Route Manager (PRM) a Optical Network Atlas (ONA) prostřednictvím webového prohlížeče. Tyto nástroje slouží k lokalizaci, zobrazování a prohlížení detailů fyzických tras (PRM tras) a ke generování a tisku schémat ONA.

Rozšíření Optical Network Atlas používá stejný engine jako plný modul ONA, který běží v těžkém klientu Smallworld. Schémata ONA, dostupná prostřednictvím lehkého klienta, zjednodušují přístup k datům v terénu, zefektivňují plánování a údržbu a mohou být snadno předána třetím stranám nebo terénním technikům.

Rozšíření Physical Route Manager pro lehkého klienta prezentuje trasy PRM podobně, jako to dělá těžký klient PNI. Přístup k trasám PRM prostřednictvím lehkého klienta je užitečný především pro třetí strany a terénní techniky. Trasy se uchovávají v databázi Smallworld a jsou spravovány aplikací PRM.

3333235235235235

O Smallworld Network Inventory Gateway

Mnoho potenciálních uživatelů PNI vyžaduje přístup k datům prostřednictvím webového prohlížeče. Pro tyto potřeby slouží právě Smallworld Network Inventory Gateway. NIG se skládá ze dvou řešení:

 • Physical Browser je nástroj k vyhledávání prohlížení a tištění dat uložených v Smallworld PNI.
 • Fault Locator je samostatný nástroj sloužící k nalezení poruch v optické síti.

22224324233523523

O Physical Route Manager & Optical Network Atlas

Physical Route Manager umožňuje seskupovat libovolný počet fyzických zdrojů do entit zvaných „trasy“. Trasa se skládá z elementů, jako jsou vlákna, porty, spojky, atd. Trasy usnadňují modelování využití fyzických zdrojů pro přenos dat a pronajímání vláken.

Vybrané benefity:

 • Zvýšení produktivity a snížení počtu chyb
 • Snižování nákladů na udržování aktuálních dat v PNI
 • On-the-fly přístup k informacím o stavu zdrojů v PNI
 • Bohatá grafická reprezentace návrhů
 • Optimalizované trasování sítě
 • Automatická tvorba tras na základě existující konektivity.

Optical Network Atlas rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld Physical Network Inventory o automatické generování schémat optických tras. Tento modul automaticky generuje snadno čitelnou dokumentaci všech prvků optické sítě, která je potřebná při rozšiřování sítě a její údržbě. Tato dokumentace může být jednoduše vytištěna a může sloužit jako papírová dokumentace. Schémata jsou generována pomocí dynamického trasování optických cest, které začínají v určeném místě nebo v optické spojce a dále používají vybrané optické kabely / vlákna nebo ODF stojany / porty. V průběhu procesu generování dokumentace jsou všechny její části rozděleny do jednotlivých stránek, což systému umožňuje prezentovat stejné výsledky pomocí různých výstupů (aplikace Smallworld, tištěná dokumentace, PDF).

Vybrané benefity:

 • Rychlé a efektivní generování diagramů, které vycházejí z aktuálních a přesných dat
 • Zkrácení času potřebného k vytištění dokumentace a sdílení schémat
 • Zvýšení produktivity zaměstnanců v terénu.

Mohlo by vás také zajímat:

GLOBEMA OBOHATILA GE SMALLWORLD NETWORK VIEWER SMALLWORLD 5 – OSVĚDČENÉ POSTUPY A ZÍSKANÉ POZNATKY