SMALLWORLD-MAXIMO INTEGRACE – VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU

By 27 září, 201819 prosince, 2018Dálkové vytápění, Energetika, R & D
24-2018-12-19-maximo

Během posledních několika měsíců jsme byli zapojeni do dalšího projektu pro jednoho z našich dlouhodobých zákazníků, kdy jsme rozšířili náš Smallworld DH.GIS systém pro správu sítě dálkového vytápění. Vyvinuli jsme integraci DH.GIS s IBM’s Maximo – danou společností používaný systém pro fyzickou správu aktivit.

Projekt se zabýval budováním dvou samostatných rozhraní – atributového a grafického:

Atributové rozhraní umožňuje výměnu alfanumerických údajů o jednotlivých složkách majetku, jako jsou:

  • Tepelná centra s oběhem
  • Komory
  • Liniové segmenty
  • Zdroje tepla
  • Adresní místa (města, ulice, adresy)

Pro všechny integrované objekty byl vytvořen životní cyklus: objekty jsou vždy vytvořeny v DH.GIS a poté přeneseny do systému Maximo. Atributy technických dat jsou přenášeny z DH.GIS do Maximo, zatímco provozní stav a objednané množství energie ze systému Maximo do DH.GIS. Atributové rozhraní je založeno na technologii webové služby SOAP a používá standardní řešení od firmy Globema, která jsou využívána našimi zákazníky v mnoha implementacích.

Grafické rozhraní přenáší geometrická data do externí databáze PostGIS – to umožňuje zobrazení dat na mapách včleněných do systému Maximo. Kromě geometrie jsou také přeneseny alfanumerické atributy, které umožňují přizpůsobení/úpravy objektů na mapě v systému Maximo. Rozhraní přenáší data o následujících objektech:

  • Tepelná centra
  • Komory
  • Liniové segmenty
  • Adresní body (umístění)

Data jsou přenášena jednosměrně – z DH.GIS do PostGIS databáze, pomocí specializovaných skriptů vyvinutých v FME. Připravená data jsou získávána z PostGIS pomocí ArcGIS Server, který slouží pro Maximo prostorové komponenty jako WMS služba.