Snídaně s Google Mapami pro Realitní sektor

By 19 května, 2015Google, Wydarzenia

Společnost Globema CS s podporou Asociace realitních kanceláří České Republiky uspořádala 14. května 2015 druhou akci z cyklu Snídaně s Google Mapami. Stejně jako první snídaně se i tato konala v Praze v restauraci Bubble Lounge. Posnídat s Google Mapami přišlo 20 zástupců realitního sektoru.

Snídaně s Google Mapami pro realitní sektor se zúčastnili zástupci předních realitních společností působících na území České Republiky a reprezentanti několika marketingových firem. Akce byla rozdělena do tří částí. Účastníci shlédli jednu prezentaci proloženou několika živými ukázkami a na konci se zapojili do diskuze ohledně možností využití Google Map.

První účastníci akce začali do moderního a útulného podniku Bubble Lounge přicházet kolem 8:45. V 9:00 již byl sál, kde se akce odehrávala, téměř zcela zaplněn a slova se ujal pan Ondřej Martínek, který je jednatelem společnosti Globema CS a má na starosti rozvoj obchodu v České Republice a na Slovensku. Během pár minut stručně představil společnost Globema CS a především její partnerství s mapovým gigantem Google. Společnost Globema se roku 2012 stala prvním distributorem řešení Google GEO v regionu CEE. Byla zmíněna i spolupráce s Asociací realitních kanceláří České Republiky, jejíž předseda, pan inženýr Borůvka, pomáhal s přípravou programu a výběrem pozvaných společností. Na závěr úvodního slova pan Martínek poděkoval třem mediálním partnerům, kteří se podíleli na propagaci akce, jmenovitě portálu Světbyznysu.cz, společnosti Corphalos a časopisu CFOWorld.

Prezentace a živé ukázky

Po krátké pauze se program akce již plně zaměřil na Google Mapy. Ondřej Martínek nejprve hovořil o tom, jak jsou informace v dnešním světě cenné. Bylo řečeno, že přibližně 80% všech informací má geografický kontext a proto je vhodné s takovými daty pracovat v geografické podobě. Posluchači se dozvěděli, jak může mapa zjednodušit a proces vyhledávání a koupě nemovitosti nebo jak je možné analyzovat a vizualizovat vlastní data prostřednictvím Google Map. Na konec první části bylo nastíněno široké spektrum využití Google Map, například v oddělení prodeje a marketingu, při analýzách zákazníků nebo při samotné vizualizaci nabízených nemovitostí.

24-2015-05-19-IMG_4868

GeoEstate a GeoMarketing

Následně si slovo vzal Štěpán Kaiser, který má ve společnosti Globema CS na starosti Google Mapy pro Českou Republiku, Slovensko, Maďarsko a Pobaltí. Štěpán si připravil několik živých ukázek, na kterých demonstroval možnosti využití Google Map. Představil aplikaci Globema GeoEstate, která slouží k prezentaci nemovitostí a ukazuje, jak je možné z Google Map získat všechny dostupné informace. Dále ukázal, jak Google Mapy mohou pomocí kreslení vlastních zájmových oblastí zatraktivnit webové stránky. Bylo řečeno, jak je možné těžit z databáze Google Places, která obsahuje všechny informace o místech na Google Mapách a jak lze bodová data efektivně vizualizovat pomocí heatmap. Po této živé ukázce následovala přibližně patnáctiminutová pauza na občerstvení, kterou někteří účastníci obětovali bezprostředním konzultacím. Jelikož v době snídaně měla realitní společnost Trulia, jejíž webové stránky měly být součástí prezentace, technické problémy, poslední živou ukázkou byla aplikace Globema GeoMarketing, která slouží k analýzám konkurence a potencionálního trhu a umožňuje výpočet zájmových oblastí.

Na závěr se k řečnickému pultíku opět postavil Ondřej Martínek, který ještě krátce pohovořil o Google Mapách v obecné rovině. Zaměřil se především na bezpečnost a výkon serverů Google. Po ukončení prezentace proběhla přibližně půlhodinová diskuze. Diskuse byla přínosná jak pro účastníky, tak pro organizátory akce. Bylo zodpovězeno spoustu otázek ohledně Google Map a padaly zajímavé nápady, jakým směrem by se služby spojené s Google Mapami měly ubírat.

Řešení Google GEO Google Maps API