Vyvarujte se energetickým výpadkům – bude SORAL revolucí v průmyslu?

By 28 května, 20193 června, 2019Energetika, R & D
9-2019-05-30-soral

Diagnostika složitých a nekonečných sítí kabelů VN může být frustrující, časově náročná, nebo jednoduše řečeno téměř nemožná. Množství technologií u použitých materiálů, rozdílný životní cyklus kabelu, jen přidává na frustraci. Zdánlivě malé selhání může připravit stovky domácností o nezbytnost dnešního světa – elektřinu. Údržba může být velmi drahá, nemluvě o nespokojených zákaznících. Náš projekt SORAL umožní předcházet těmto incidentům dříve, než k nim dojde!

SORAL se stane komplexním systémem pro monitorování a udržování stavu, jakož i nástroj pro posuzování rizik pro provozovatele distribuční soustavy a další kabelové operátory VN.

Jeho cílem je stanovit zdravotní index, který bude použit pro univerzální posouzení rizika potenciálních selhání. Vytvoří se inovativní soubor kritérií, protože v celé oblasti neexistují žádné normy.

Toto řešení potenciálně umožní provozovatelům sítí změnit současný model pravidelné údržby na vysoce přínosný kondiční model údržby. To poté umožní minimalizovat výpadky napájení a sníží náklady na údržbu. Přínosné pro zákazníky i operátory.

Testovací prostředí 

Začali jsme sbírat data na pilotní ploše, která pokrývá více než 700 km kabelů VN. Kabely jsou ideální pro měření, protože pokrývají široké spektrum materiálů a dat výroby. Společně s historickými daty již od roku 2003, a zkušebním obdobím 12 měsíců, je plánujeme využít k vývoji pětistupňového systému pro hodnocení rizika selhání.

Náš tým spolupracuje v konsorciu s Energa-Operator (polský provozovatel distribuční soustavy), aby toto řešení dodal do roku 2021.

Jak to bude fungovat? 

  1. Primární zdroj informací bude založen na 2 diagnostických metodách: měření parciálních (částečných) výbojů a měření ztrátového činitele (tan δ).
  2. Informace z těchto měření mohou poskytnout poznatky podporující efektivní správu síťových kabelů.
  3. Zatímco měření ztrátového činitele (tan δ) nám přinese informaci o průměrném stavu celé testované sítě, měření parciálních výbojů poskytne přesné informace o každém fragmentu uvedených síťových kabelů.

Interpretace těchto měření spolu se zdravotním indexem bude základem pro předpovídání pravděpodobnosti selhání.

To umožní operátorům předem naplánovat údržbu a modernizaci.

9-2019-05-29-9-2018-06-26-Globema_RandD8

Měření ztrátového činitele ukazuje průměrný stav sítě, zatímco měření parciálního výboje poskytuje přesné informace o testovaných fragmentech.

Výhody

  • Snížení nebo odstranění výpadků způsobených selháním kabelu.
  • Zlepšení SAIDI a SAIFI hodnocení – zlepšení kvality distribuce.
  • Snížení provozních nákladů v důsledku snížení počtu poruch a nákladů na nucenou pravidelnou údržbu.
  • Nákladová a časová efektivita získaná díky kondiční údržbě a plánování údržby na základě zdravotního stavu.

SORAL na CIRED 2019 

S potěšením oznamujeme, že náš článek: SORAL – Systém pro monitorování stavu a hodnocení rizika selhání vedení VN na základě offline diagnostických metod byl vybrán pro CIRED 2019 v Madridu, ve Španělsku. Je to přední mezinárodní konference, na které se shromažďuje komunita distributorů elektřiny. Náš příspěvek budeme prezentovat během 5. zasedání, 3.-6. června. Pokud se zúčastníte této akce, přijďte se s námi setkat! Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se SORAL a jeho budoucnosti.

Máte zájem o naše řešení pro energetický průmysl? Dejte nám vědět!