Správa fixních bezdrátových sítí pomocí Smallworld Radio Network Inventory

By 8 dubna, 2015Smallworld, Telekomunikace

Mikrovlnné radiové přenosy se běžně používají v point-to-point komunikačních systémech. Mezi výhody fixních bezdrátových sítí patří možnost připojení uživatelů ve vzdálených oblastech bez nutnosti pokládání nových kabelů a kapacita pro široká pásma, která není limitována kapacitou optických vláken a kabelů. Řešení Smallworld Radio Network Inventory (RNI) bylo vyvinuto jako odpověď na zvyšující se využívání bezdrátových sítí telekomunikačními operátory. Toto řešení rozšiřuje funkcionalitu Smallworld PNI o podrobné modelování radiových věží a bezdrátových zařízení.

RNI podporuje point-to-point připojení i vysílání. Oblast pokrytí vybraného zařízení je počítána automaticky, na základě atributů daného objektu. RNI podporuje i vnitřní světy radiových věží a umožňuje uživatelům Smallworld PNI uchovávat data o bezdrátových zařízeních přímo v PNI. Integrace s LNI je možná také.

Podporované podnikové procesy

RNI podporuje klíčové podnikové procesy telekomunikačních operátorů:
 • plánování sítě
 • připojování nových zákazníků k síti
 • správa výpadků
 • údržba sítě

Bezdrátové objekty ve Smallworld PNI

RNI přidává do Smallworld PNI nové objekty:

 • Radio Tower
 • Radio Antenna
 • Radio Connection
 • Radio ODU (Outdoor Unit)
 • Radio IDU (Indoor Unit)
 • RME Radio Terminal

Tento nástroj umožňuje modelování objektů a jejich atributů pro následující technologie: GSM, WiMAX, WiFi, SDH/SONET bezdrátově, Ethernet bezdrátově, LDMS, atd.

Věže a antény

Věže jsou umístěny na hlavní mapě a mohou být umístěny i ve vnitřních světech. Vnitřní světy věží se tvoří automaticky na základě atributů tvaru věže. K dispozici je také jednoduchý průvodce, sloužící k určení tvaru věže. RNI poskytuje geometrii střech, aby bylo možné zadat přesnou polohu věže.

Anténa je umístěna na věž; volitelně může být umístěna přímo na mapu. Tvar je určen specifikací antény.

Jsou k dispozici tyto typy antén:

 • Radioline (point-to-point propojení)
 • Sector (vysílání point-to-multipoint)
 • Terminal (příjem point-to-multipoint)

radioantena

Radio ODU a IDU

Outdoor Unit [ODU] je přiřazena k anténě – je vytvořena automaticky při umístění antény. Outdoor Unit je také propojena Indoor Unit („ODU” port na bezdrátovém zařízení RME). ODU nemá geometrii.

Indoor Unit je bezdrátové zařízení (karta RME nebo police RME) zodpovědné za přenos dat.

radioidu

Radio Terminal

Radio Terminal získává signál z p-mp (vysílání) antény. Může stát osamoceně nebo může být umístěn ve stojanu. Anténa terminálu může být vestavěná nebo externí (umístěna na věži a propojena s terminálem stejně jako je Radioline anténa propojena s IDU).

radioterminal

Integrace s LNI

Nová verze RNI umožňuje integraci s Logical Network Inventory. Prvky sítě jsou mapovány na Radio IDU police/karty a Radio Terminály. Fyzická cesta zařízení reprezentující bezdrátové připojení je určována automaticky. LNI vizualizuje všechny služby, které využívají daný bezdrátový signál.

Dozvědět se více o LNI

Přínosy

 • Modelování bezdrátových sítí v prostředí PNI – není nutné pořizovat externí řešení
 • Jednoduchý datový model – efektivní pro každodenní použití
 • Podpora pro správu výpadků
Mám zájem o živou ukázku RNI