Náš systém poskytuje podporu Polské záchranné službě

By 6 dubna, 20188 května, 2018Google, R & D, Řízení lidských zdrojů, Služby
swd prm

Národní systém podpory velitelství polských záchranných zdravotnických služeb vyvinutý společností Globema a našim partnerem Pentegy byl rozmístěn ve 42 zdravotnických dispečincích a 1516 sanitkách po celém Polsku. Jsme na tento projekt obzvlášť hrdí, neboť náš tým přispěl k vytvoření systému, který sjednocuje spolupráci mezi všemi záchrannými službami a snižuje okamžik odezvy lékařské pomoci, což vede k záchraně více životů.

swd prm

Systém podpory velení pro národní zdravotnické služby (SWD PRM – systém Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) je ICT systém vyvinutý a implementovaný naším týmem společně se společností Pentegy. Nástroj poskytuje prostředky pro centrální sledování všech činností v souvislosti s lékařskou nouzovou situací, podporuje týmy při příjezdu na místo a přípravě lékařských záznamů.

Systém podpory příkazů je součástí systému nouzového oznámení. SWD PRM je také integrován s IT řešeními středisek pro oznamování mimořádných událostí a dalšími podpůrnými systémy, které používají policejní a hasičské sbory.

Globema Command Support System v kostce

Globema_SWDPRM
27000

počet tísňových volání, které systém zpracovává denně

Globema_SWDPRM2
3

v průměru každou třetí sekundu zazní nové volání o pomoc

Globema_SWDPRM3
18000

počet sanitek, které jsou každý den přes tento systém mobilizovány

Globema_SWDPRM4
30000

uživatelů systému celkem, včetně:

 • dispečerů, kteří vykonávájí své povinnosti na 300 stanicích, 42 dispečinků
 • lékařů a zdravotních pracovníků tvořících 1516 záchranných lékařských týmů
 • doktorů, kteří koordinují zdravotnické služby v nouzi
 • analytiků odpovědných za rozvoj sítě pracovišť záchranných složek ve spolupráci Národním zdravotním fondem
 • agentů ministerstva zdravotnictví
 • systémových administrátorů – centrálních, lokálních a regionálních

Co udělala Globema

Systém podpory velení byl kompletně vytvořen na zelené louce. Náš tým byl odpovědný za:

 • vytváření provozních aplikací: Dispečer a lékařské týmy záchranní služby
 • návrh systémové architektury a vytváření základních mechanismů
 • vývoj aplikace pro analytiky
 • vytváření a konfigurace databáze
 • analýzu požadavků
 • návrh hardwarové infrastruktury, sestavení a konfiguraci serverových místností
 • instalaci systému ve všech dispečincích záchranné služby.

Systém podpory velení poskytuje nástroje pro:

 • efektivní dispečink lékařských týmů záchranné služby
 • podporu lékařských týmů v nalezení správného „místa zásahu“
 • přidělování úkolů a nahrávání lékařských aktivit
 • přípravu lékařských záznamů na mobilních zařízeních
 • sledování polohy a stav lékařského týmu
 • zvládání nouzových situací, nahrazení dispečerského centra v případě poruchy
 • přípravu statistik pro Fond Národního Zdraví
 • efektivní komunikaci mezi jednotlivými lékařskýmí týmy
 • integraci s telekomunikačním systémem
 • analýzu zaměřenou na zvyšování efektivity zdravotních záchranných služeb

Hlavní uživatelé systému:

Zdravotní dispečeři

Členové lékařských týmů

Lékaři, kteří koordinují nouzové zdravotní služby

swdprm_logotyp-dyspozytor
swdprm_logotyp-zrm