Jak třídit tabulární data v FME?

By 12 února, 201928 března, 2019FME
9-2019-02-05-fme_sortowanie_danych

Tabulární data lze v FME třídit jak v FME Data Inspector, tak v FME Workbench. V FME Workbench to lze provést pomocí funkce Sorter, která je podobná SQL příkazu ORDED BY. Manuální třídění dat v FME Inspector seřadí sloupce během zobrazení náhledu tabulky. Neovlivní to původní sadu dat. V FME Workbench však můžeme data třídit a ukládat je v setříděném pořadí.

Data

Budeme pracovat s Esri Geodatabází (File Geodb Open API), ve které jsou polygony reprezentující jednotlivé čtvrti ve Wrocławi. Soubor SHAPE File s polygony je ke stažení zde.

Část 1. – Třídění dat s FME Data Inspector

V aplikaci FME Data Inspector můžete data třídit vzestupně či sestupně, v abecedním či numerickém pořadí.

Vzestupné třídění sloupce

V sekci Table View v Data Inspector klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce “NAZWAOSIED”, abyste ho seřadili podle abecedně vzestupného pořadí.

V sekci Table View v Data Inspector klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce “ OBJECTID”, abyste ho seřadili podle číselně vzestupného pořadí.

Sestupné třídění sloupce

V sekci Table View v Data Inspector klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce “NAZWAOSIED”, abyste ho seřadili podle abecedně sestupného pořadí.

V sekci Table View v Data Inspector klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce “OBJECTID”, abyste ho seřadili podle číselně sestupného pořadí.

Odstranit všechna třídění

Pravý klik na záhlaví kteréhokoliv sloupec a vyberte “Clear All Sorting”. To odebere všechna řazení, která byla v tabulce použita a vrátí datovou sadu do původního řazení.

Část 2. – Třídění dat s pomocí funkce Sorter

V této části setřídíme jednotlivé čtvrti ve Wrocławi abecedně (A až Z).

Spusťte FME Workbench

Pokud ještě není spuštěný, spusťte FME Workbench.

Vytvořte pracovní prostor – Workspace

Vyberte možnost Generate (vytvořit pracovní prostor). Můžete případně použít klávesovou zkratku Ctrl+G.

Nastavte formát čtečky – Reader

V dialogovém okně Generate Workspace nastavte formát čtečky na Esri Geodatabase (File Geodb Open API).

Nastavte formát zápisu – Writer

Nastavte formát zápisu také na Esri Geodatabase (File Geodb Open API) a označte stejnou geodatabázi, protože ji budete aktualizovat.

Nastavte, jak pracovat s tabulkou – Feature Operation a Table Handeling

Po vytvoření pracovního prostoru poklepejte na Writer Feature Type, čímž otevřete dialogové okno Writer Feature Type Parameters. V části General (obecné) nastavte Table Name (název tabulky) na GraniceOsiedli_posortowane. V části Table (tabulka) zajistěte, aby v případě, že taková tabulka již existuje, došlo ke zrušení a znovu vytvoření, takže nastavte Feature Operation (funkci) na Insert (vložit) a Table Handling (zpracování tabulky) na Drop and Create (zahodit a vytvořit).

Pokud se chcete dozvědět více o možnostech práce s tabulkou, přečtěte si náš další článek o databázích.

Aktualizace atributů

Přepněte na záložku User Attributes a v dialogovém okně Parameter Dialer nastavce Attribute Definition na Automatic. Díky tomu FME Workbench automaticky definuje seznam atributů založený na vstupních datech a změnách, které byly provedeny ve skriptu (jako přejmenování, mazání).

Přidejte Sorter („třídič“)

Na pracovní plochu přidejte Sorter a poklepáním na něj otevřete u transformátoru dialogové okno parametrů. V sekci “Sort by“ klepněte na prázdnou buňku pod sloupcem Atribut a vyberte z nabídky atribut “NAZWAOSIED”, Alpha/Num nastavte na abecedně a Order na Ascending (vzestupně).

Spusťte Workspace

Po spuštění pracovního procesu bude tabulka setříděna podle nastavených metod třídění. Novou tabulku můžete zobrazit výběrem zapisovače a klepnutím na tlačítko Inspect – kontrola.

Výsledky:

Transformátory:

  • Sorter – Setřídí prvky podle vybraného atributu.