Udrželi jsme si status výzkumného a vývojového centra pro další rok!

By 9 června, 202124 června, 2021R & D

Další rok v řadě jsme udrželi prestižní status Výzkumného a vývojového centra udělený polským Ministerstvem pro hospodářský rozvoj, práci a technologie. Kromě Globemy se na oficiální seznam R&D Center dostalo dalších 45 polských společností. Zjistěte, na kterých výzkumných a vývojových projektech pracujeme!

Status Výzkumného a vývojového centra se uděluje společnostem, které investují do svých výzkumných aktivit a generují z těchto investic příjmy. Pro Globemu jsou to produkty jako:

 • projekty podpořené Evropskou unií:
  • GlobIQ – budování modelů digitálních aktiv pro telekomunikační a utility společnosti
  • PROGO – plošná prognóza výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE)
  • ESRS – inteligentní systém pro rekonfiguraci sítí NN
  • SORAL – monitorování stavu kabelových vedení
  • ElGrid – optimalizace energetické sítě
 • vlastní produkty:
  • GeoTask – aplikace pro plánování a optimalizaci tras a terénních prací včetně sledování jejich postupu
  • GeoPlatform – geoprostorové aplikace založené na existujících komponentách
  • DH.GIS – nástroj postavený nad GE Smallworld, který zlepšuje správu topné sítě

Za zmínku stojí zejména naše služba prognOZEr. Je založena na dvou komponentách z projektů pro výzkum a vývoj: systému 4RES vytvořeného v rámci projektu PROGO a GeoGrid. Portál prognOZEr zobrazuje aktuální předpověď výroby větrné a sluneční energie v Polsku. Můžete zkontrolovat intenzitu výroby energie pro daný den i další dva dny a s pomocí mapy filtrovat podle vojvodství a krajů. Je to skvělý příklad výzkumného projektu, který společnosti přináší skutečné výhody.

Jako Centrum výzkumu a vývoje spolupracujeme také s předními technickými univerzitami a vědeckými ústavy, včetně Lodžské a Varšavské univerzity technologií, Varšavské univerzity a AGH University of Science and Technology.

Globema funguje od roku 1997 a status výzkumného a vývojového centra si drží od ledna 2012. Seznam všech společností, které tento rok získaly status, naleznete na webových stránkách Ministerstva pro hospodářský rozvoj, práci a technologie.