Dane i lokalizacje - zmapuj swój sukces

Wizualizuj, zarządzaj i analizuj dane dzięki interaktywnym mapom

Zobacz demo GeoGrid

Około 80% organizacji zbiera i przechowuje dane z kontekstem geoprzestrzennym

Problem

Wiele z nich mierzy się jednak z:

 • brakiem łatwego dostępu do tych danych dla szerokiego grona pracowników
 • brakiem narzędzi do zbiorczej prezentacji danych pochodzących z różnych źródeł w jednym miejscu.

Skutki

Czym może to skutkować?

 • nieefektywnymi procesami biznesowymi
 • niewspółmiernie wysokimi kosztami
 • frustracją pracowników.

Poznaj GeoGrid - lekki GIS do zarządzania danymi na mapach

Aplikacja webowa i mobilna, dostępna od zaraz w modelu SaaS

szybkie wdrożenie w Twojej firmie

Przewaga konkurencyjna i lepsze decyzje biznesowe

dzięki właściwemu wykorzystaniu danych

Łatwe wykorzystanie danych przestrzennych w całej organizacji

intuicyjny interfejs nie wymaga wiedzy GIS-owej od Twoich pracowników

Wsparcie w pozyskaniu, transformacji i integracji danych

dzięki FME – platformie do integracji danych, która obsługuje ponad 450 formatów i źródeł danych

Odkryj możliwości GeoGrid

Twórz piękne, interaktywne mapy

Dzięki efektownym mapom łatwiej zrozumiesz swoje dane. Podkład mapowy Open Street Map i interaktywność map pozwalają na sprawne poruszanie się, wyeksponowanie istotnych informacji i zależności.

W miarę powiększania mapy, dane stają się coraz bardziej szczegółowe. Klikalne obiekty kryją w sobie dodatkowe informacje o atrybutach, notatkach, dokumentacji czy powiązaniach. Analiza map pozwoli Ci wyciągnąć cenne wnioski dotyczące Twojego biznesu.

Monitoruj zasoby i zarządzaj nimi

Śledź stan zasobów i ich wydajność w czasie rzeczywistym, by redukować koszty i zwiększać efektywność. GeoGrid może działać samodzielnie, bazując na wewnętrznych i zewnętrznych źródłach danych, które są wyświetlane w postaci rastrowych i wektorowych warstw, lub integrować się z innymi systemami w Twoje firmie, w tym z oprogramowaniem GIS.

GeoGrid posiada konfigurowalny model danych geoprzestrzennych oraz predefiniowane modele danych dla firm z branż sieciowych (ciepło, energetyka, oświetlenie, woda). Zakres prezentowanych danych i funkcjonalności mogą różnić się w zależności od projektu lub roli pracownika.

Edytuj i współpracuj

Edytuj, dodawaj, usuwaj obiekty, aby mieć pewność, że dane są aktualne.

GeoGrid umożliwia pracę:

 • w oparciu o te same dane z uwzględnieniem ról przez kilku użytkowników
 • w czasie rzeczywistym na jednym projekcie przez kilku użytkowników
 • na jednym projekcie pracowników stacjonarnych i terenowych
 • offline na aplikacji mobilnej.

Analizuj dane i przeglądaj dashboardy

Twórz zapytania i analizuj dane w kontekście przestrzennym, by podejmować lepsze decyzje biznesowe.

GeoGrid umożliwia:

 • tworzenie zaawansowanych zapytań atrybutowych i przestrzennych za pomocą kreatora
 • modyfikowanie stylu danych w celu analiz (styl w oparciu o atrybuty, heatmapy, klastrowanie), co pozwoli Ci na uzyskanie dodatkowych perspektyw i spostrzeżeń
 • analizę danych w oparciu o tabele i interaktywne dashboardy, które na bieżąco pozwalają monitorować Twoje zasoby.

Przekonaj się jakie korzyści może Ci przynieść GeoGrid

Oszczędności i wzrost wydajności

wynikające z szerokiego dostępu do danych geoprzestrzennych i sprawniejszych procesów

Efektywne wsparcie prac w terenie

poprzez wygodny dostęp do danych i możliwość ich modyfikacji w terenie dla pracowników mobilnych

Wzrost produktywności pracowników

dzięki łatwemu dostępowi do danych na mapach  dla pracowników z uwzględnieniem roli i zakresu informacji

Niskie
koszty
wdrożenia

aplikacja działa w modelu SaaS; oferujemy także wsparcie w zasileniu danymi

Dla kogo?

„53% przedsiębiorstw uważa analizę danych w kontekście lokalizacji za krytyczną lub bardzo ważną dla osiągania ich celów biznesowych”

źródło Forbes 2020 

Branże sieciowe

Ciepłownictwo, wodociągi i kanalizacja, energetyka i inne

Infrastruktura

Urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe

Biznes

Nieruchomości, ubezpieczenia, retail i e-commerce

Zaufali nam

Nasze doświadczenie

Dlaczego warto z nami współpracować?

Doświadczenie

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji geoprzestrzennych, od prostych aplikacji mapowych, aż po zaawansowane systemy GISowe.

Klienci

Mamy ponad 500 zadowolonych klientów z całego świata.

Integracje z systemami

Wspieramy integracje z różnymi systemami Twojej firmy, w tym systemami GISowymi, oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu, transformacji i integracji danych w oparciu o Platformę FME.

Pracownicy i wdrożenia

Nasi specjaliści od systemów geoprzestrzennych łącznie mają ponad 200 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji mapowych w wielu miejscach świata.

Służby terenowe MPEC Rzeszów Sp. z o.o. oraz pracownicy Pogotowia Ciepłowniczego czy Działu Eksploatacji poprzez urządzenia mobilne wyposażone w narzędzia GeoGrid, wykorzystujące Mapy Google, w sposób łatwy i szybki mają dostęp do pełnej informacji o infrastrukturze ciepłowniczej zgromadzonej w bazowym systemie EC.GIS.

Adrianna ChmuraKierownik sekcji GIS MPEC Rzeszów Sp. z o.o.